CHUYÊN MỤC

Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt Bí thư chi bộ các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện

(ngày đăng bài: 18/01/2019)
     Sáng ngày 17/01/2019, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt Bí thư chi bộ các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Trương Văn Đạt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan; Bí thư (Phó bí thư) Đảng ủy các xã, thị trấn và Bí thư chi bộ các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

Untitled.jpg
Hình: Quang cảnh Hội nghị.

     Mục đích của Hội nghị để Thường trực Huyện ủy thông báo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng anh ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh, đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân; kịp phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp; tuyền truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua Hội nghị để Bí thư chi bộ các thôn, làng, tổ dân phố đề xuất, hiến kế trong phát triển kinh tế - xã hội và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng.