CHUYÊN MỤC

Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng huyện và các đảng ủy xã, thị trấn quý I năm 2019

(ngày đăng bài: 01/04/2019)
      Chiều ngày 29/3/2019, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng huyện và các đảng ủy xã, thị trấn quý I năm 2019. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Huỳnh Trọng Khánh - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy. Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Bí thư (hoặc phó bí thư) các đảng ủy xã, thị trấn, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự, Chi bộ Hạt Kiểm lâm và Chi bộ Nội chính huyện.

     Trong quý I năm 2019, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp tục được quan tâm. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về xây dựng tổ chức Đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định. Trong quý I, toàn huyện đã kết nạp được 15 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tình hình vi phạm pháp luật cơ bản được kiềm chế. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng thường xuyên. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được chú trọng. Đảng ủy các xã, thị trấn đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới;  tập trung chỉ đạo thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu, sử dụng ngân sách tiết kiệm…
 
Untitled.jpg
                       Hình: Quang cảnh Hội nghị.

     Tuy nhiên, hoạt động của lực lượng tuyên truyền viên, cộng tác viên chưa có hiệu quả thực sự, chưa bám sát nội dung nhiệm vụ, tình hình chung của huyện để triển khai tuyên truyền. Công tác kết nạp đảng viên còn chậm so với kế hoạch. Một số cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT Đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu. Một số Đảng ủy xã chưa tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tự kiểm tra, đề xuất trong quá trình thực hiện các nội dung hỗ trợ hộ nghèo của cơ quan, đơn vị theo phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy. Một số địa phương chậm triển khai, nhân rộng một số mô hình hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. An ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương vẫn còn diễn biến phức tạp. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội còn có mặt hạn chế, nhất là trong việc xóa bỏ hủ tục lạc hậu, hạn chế nạn tự tử, tảo hôn. Tình hình hoạt động của các đoàn thể thôn, làng sau sáp nhập có nhiều bất cập, bước đầu còn khó khăn trong tập hợp đoàn viên, hội viên để tổ chức sinh hoạt. Công tác thông tin, báo cáo, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời.
 
Untitled1.jpg
Hình: Đồng chí Huỳnh Trọng Khánh – Phó bí thư
Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị
 
     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Huỳnh Trọng Khánh yêu cầu các cơ quan Khối Đảng huyện và các đảng ủy xã, thị trấn cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Kịp thời nắm tình hình, tham mưu và xử lý các vấn đề phức tạp. Tập trung giải quyết vấn đề tự tử, tảo hôn, hôn nhận cận huyết thống còn tồn tại trong đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt dân vận khéo giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng. Quan tâm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới hoạt động của hệ thống mặt trận, đoàn thể ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay, nhất là đối với các thôn, làng, tổ dân phố mới sáp nhập. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện, nội dung để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019-2024) và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 02 cấp (huyện, xã) nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Nguyễn Mạnh Cường - Huyện uỷ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông