CHUYÊN MỤC

Uỷ ban nhân dân huyện Kbang được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008

(ngày đăng bài: 19/10/2013)

     Ngày 18/9/2013 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã ban hành Quyết định số: 2884/QĐ-TĐC Về việc cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008, kèm theo Giấy chứng nhận cho UBND huyện Kbang.

     Lĩnh vực hoạt động của UBND huyện Kbang được cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 là thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính trên địa bàn huyện được công bố theo kết quả của Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Theo đó, UBND huyện Kbang thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho toàn bộ các lĩnh vực thuộc bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện theo Quyết định 1372/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh; trong đó: thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện (gọi tắt là bộ phận Một cửa huyện) gồm 89 thủ tục hành chính: 08 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công thương và 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý đô thị; 42 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Môi trường, đất đai; 24 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp và 14 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Thực hiện tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện gồm 92 thủ tục hành chính: 15 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo; 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức, bộ máy; 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Tôn giáo; 18 thủ tục hành chính lĩnh vực Chính sách người có công với cách mạng; 14 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội; 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý đô thị; 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa; 03 thủ tục hành chính lĩnh vực phát triển Nông nghiệp và 11 thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp.
     Việc áp dụng hệ thống quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện Kbang đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của lãnh đạo, cán bộ công chức. Nhờ đó, đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và chuyên môn được phân công, có ý thức hơn với công việc được giao nhờ có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Người đứng đầu cơ quan dễ dàng kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan để có sự chỉ đạo kịp thời. Đặc biệt, việc áp dụng hệ thống quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 mang lại ý nghĩa rất lớn đối với công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông của huyện. Chất lượng giải quyết công việc đạt kết quả cao hơn, thời gian được rút ngắn nhờ được sắp xếp hợp lý, khoa học.
                                                        
                                                         Văn phòng HĐND – UBND huyện 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông