CHUYÊN MỤC

Điều chỉnh thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020

(ngày đăng bài: 31/07/2020)
Uỷ ban nhân dân huyện Kbang thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 tại Thông báo số 162/TB-UBND ngày 31/7/2020

Chi tiết Thông báo: TẢI TẠI Đ​ÂY
TIN KHÁC