CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
 
TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CƠ QUAN CHỦ TRÌ
ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH    
1 Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
2 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
3 Thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trường hợp bị rách, nát UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
4 Thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trường hợp mất, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
5 Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
6 Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ    
1 Thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
2 Thủ tục Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
3 Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
4 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
5 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
6 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
7 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
8 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở tách UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
9 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
10 Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
11 Thủ tục xác nhận về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
12 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
13 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
14 Thủ tục Đăng ký tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH
15 Thủ tục Đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã. UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông