CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Lĩnh vực Đường thủy nội địa
 
TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MẪU ĐƠN THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CƠ QUAN CHỦ TRÌ
1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.   UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - HT
2 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa..   UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - HT
3 Thủ tục cấp giấy đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa.   UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - HT
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận  đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật.   UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - HT
5 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.   UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - HT
6 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.   UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - HT
7 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.   UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - HT
8 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.   UBND cấp huyện Phòng Kinh tế - HT
9 Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa.   UBND cấp huyện Phòng Tài chính - KH

Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
ád đá đá âsd
|<<1>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông