CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
 
STT TÊN QUY TRÌNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CƠ QUAN CHỦ TRÌ
1 Xin phép thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục; UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
2 Đăng ký hoạt động giáo dục đối với trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục; UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
3 Sáp nhập, chia, tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục; UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
4 Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục; UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
5 Xin phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục; UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
6 Đăng ký hoạt động trường trung học cơ sở tư thục; UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
7 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục; UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
8 Giải thể trường trung học cơ sở tư thục; UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
9 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở; UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
10 Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài về nước cấp trung học cơ sở; UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
11 Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt nam về nước cấp trung học cơ sở; UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
12 Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
13 Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
14 Chỉnh, sửa văn bằng, chứng chỉ UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
15 Cấp Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
16 Thành lập trường Tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập đối với trường Tiểu học tư thục UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
17 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Tiểu học UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
18 Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
19 Giải thể trường Tiểu học UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
20 Công nhận trường Tiểu học khác đạt mức chất lượng tối thiểu UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
21 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
22 Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
23 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
24 Thành lập nhà trưởng, nhà trẻ công lập UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
25 Cho phép hoạt động nhà trường, nhà trẻ công lập UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
26 Sáp nhâp, chia, tách nhà trưởng, nhà trẻ công lập UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
27 Giải thể nhà trường, nhà trẻ công lập UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
28 Thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trưởng, nhà trẻ dân lập UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
29 Cho phép hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
30 Sáp nhâp, chia, tách nhà trưởng, nhà trẻ dân lập UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT
31 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập UBND cấp huyện Phòng Giáo dục - ĐT

Tổng cộng có: 10 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở
Phòng Giáo dục - ĐT
: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - ĐT
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở
Phòng Giáo dục - ĐT
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - ĐT
Tiếp nhận học sinh người nước ngoài vào học tại trường trung học cơ sở
Phòng Giáo dục và ĐT
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - ĐT
Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường Phòng Giáo dục - ĐT
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - ĐT
Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
Phòng Giáo dục - ĐT
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - ĐT
Chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ
Phòng Giáo dục - ĐT
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - ĐT
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
Phòng Giáo dục - ĐT
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - ĐT
Thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Phòng Giáo dục - ĐT
Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Giáo dục - ĐT
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập
Phòng Giáo dục - ĐT
Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Giáo dục - ĐT
Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập
Phòng Giáo dục - ĐT
Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục - ĐT
|<<1>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông