CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Lĩnh vực Chứng thực

 
TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CƠ QUAN CHỦ TRÌ
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc. UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
2 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
3 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho các trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được). UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
4 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
5 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp. UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
6 Thủ tục chứng thực hợp đồng , giao dịch liên quan đến tài sản là động sản. UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
7 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
8 Thủ tục sửa lổi sai sót trong hợp đồng, giao dịch. UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
9 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
10 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản. UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND cấp huyện Phòng Tư pháp

Tổng cộng có: 10 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với
Phòng Tư pháp
Phòng Tư pháp.
Chứng thực
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Phòng Tư pháp
Phòng Tư pháp.
Chứng thực
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Phòng Tư pháp
Phòng Tư pháp.
Chứng thực
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Phòng Tư pháp
Phòng Tư pháp.
Chứng thực
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Phòng Tư pháp
Phòng Tư pháp.
Chứng thực
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Phòng Tư pháp
Phòng Tư pháp.
Chứng thực
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Phòng Tư pháp
Phòng Tư pháp.
Chứng thực
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Phòng Tư pháp
Phòng Tư pháp.
Chứng thực
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Phòng Tư pháp
Phòng Tư pháp.
Chứng thực
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Phòng Tư pháp
Phòng Tư pháp.
Chứng thực
|<<1>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông