CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Lĩnh vực Hộ tịch
 
TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CƠ QUAN CHỦ TRÌ
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
7 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
8 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc  UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
9 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
10 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
11 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
12 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
13 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
14 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
15 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND cấp huyện Phòng Tư pháp
16 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND cấp huyện Phòng Tư pháp

Tổng cộng có: 16 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện
Phòng Tư pháp.
Hộ tịch
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện
Phòng Tư pháp 
Hộ tịch
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện
Phòng Tư pháp 
Hộ tịch
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện
Phòng Tư pháp 
Hộ tịch
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện
Phòng Tư pháp 
Hộ tịch
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện
Phòng Tư pháp 
Hộ tịch
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
UBND cấp huyện
Phòng Tư pháp 
Hộ tịch
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
UBND cấp huyện
Phòng Tư pháp 
Hộ tịch
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
UBND cấp huyện
Phòng Tư pháp 
Hộ tịch
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
UBND cấp huyện
Phòng Tư pháp 
Hộ tịch
|<<1 2>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông