CHUYÊN MỤC

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Trình tự thực hiện B1     Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện.         
B2     + Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể theo mẫu số 01 tại phụ lục ban hành theo QĐ 09/2015/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ.
+ Công chức tiếp nhận Hồ sơ nhập vào sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 tại phụ lục  ban hành kèm theo QĐ 09/2015/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ và phần mềm điện tử (nếu có); Lập giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo QĐ 09/2015/QĐ-TTg của Thủ  tướng Chính phủ;
+ Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết .
+  Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chính hồ sơ theo quy định.      Bộ phận một cửa thuộc  UBND huyện      
B3     1/ Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Tiến hành thẩm định hồ sơ, xác minh thực địa, xem xét sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, nếu đủ điều kiện để chuyển mục đích thì chuyển hồ sơ đến Chi nhánh VPĐK đất đai.
2/ Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai  có trách nhiệm: Trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính, sau đó chuyển hồ sơ, trích lục đến phòng Tài nguyên Môi trường;
3/ Phòng Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm : Trình UBND huyện Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích  sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng  và mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 05 héc ta trở lên thì UBND cấp huyện  trình UBND cấp tỉnh trước khi UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
4/ Sau khi có Quyết định cho phép CMĐ của cấp có thẩm quyền , Phòng TNMT để chuyển Quyết định cho Chi nhánh Văn Phòng ĐK đất đai để lập phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính.
5/ Chi nhánh VPĐK đất đai chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính gửi Chi cục thuế.
6/ Trong thời gian 03 ngày làm việc Cơ quan thuế có trách nhiệm ban hành các thông báo về nghĩa vụ tài chính và gửi Thông báo nộp nghĩa vụ tài chính đến người sử dụng đất và gửi hồ sơ gốc đến Chi nhánh VP đăng ký đất đai
B 4 Người sử dụng đất đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính  của người sử dụng đất Chi nhánh VP đăng ký điều chỉnh thay đổi trên Giấy chứng nhận QSD đất ;  đồng thời chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
B5 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiến hành Trao Giấy chứng nhận cho công dân và bàn giao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính Cho Chi nhánh VPĐK đất đai để quét hồ sơ và đính kèm vào cơ sở dữ liệu địa chính để lưu trữ.
* Người sử dụng đất xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả tại nơi đã nộp hồ sơ.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện. Buổi sáng từ 7h00 – 11h00 và buổi chiều từ 13h 30 phút  – 17h00 từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Thành phần hồ sơ 1.       Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.       x       
          2.       Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất      x
Thời hạn giải quyết + Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
+ Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Lệ phí Theo quy định
Kết quả thực hiện
Cơ quan thực hiện
Đối tượng thực hiện
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Nghị Định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thị hành Luật đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/201: Quy định chi tiết Nghị Định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thị hành Luật đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- Quyết định 592/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Gia Lai: V/v công bố Danh mục gồm 27 thủ tục hành chính mới và 27 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND các huyện, thị xã , thành phố trên địa bàn tỉnh.
- Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai: Ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông