CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Lĩnh vực Chứng thực - Hộ tịch - Hoà giải -
Bồi thường - Phổ biến giáo dục pháp luật
Tổng cộng có: 36 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục chi trả tiền bồi thường
UBND cấp huyện
UBND cấp huyện
Bồi thường Nhà nước
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
UBND cấp huyện
UBND cấp huyện
Bồi thường Nhà nước
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai UBND cấp huyện
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Bồi thường Nhà nước
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện
UBND cấp huyện
Phòng Tư pháp.
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện
UBND cấp huyện
Phòng Tư pháp.
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
UBND cấp huyện
Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Hoà giải cơ sở
|<<1 2 3 4>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông