CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Lĩnh vực An toàn thực phẩm ngành Nông Lâm Thủy sản
 
Tổng cộng có: 8 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Phòng Nông nghiệp và PTNT 
Phòng Nông nghiệp và PTNT
An toàn thực phẩm Nông Lâm Thuỷ sản
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
Phòng Nông nghiệp và PTNT
Phòng Nông nghiệp và PTNT
An toàn thực phẩm Nông Lâm Thuỷ sản
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sân (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)
Phòng Nông nghiệp và PTNT
Phòng Nông nghiệp và PTNT 
An toàn thực phẩm Nông Lâm Thuỷ sản
Thủ tục cấp lại Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, t
Phòng Nông nghiệp và PTNT
Phòng Nông nghiệp và PTNT 
An toàn thực phẩm Nông Lâm Thuỷ sản
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản UBND cấp huyện Quản lý chất lượng nông sản và thủy sản
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) UBND cấp huyện Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp và PTNT Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
|<<1>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông