CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Lĩnh vực Công thương
 
Tổng cộng có: 12 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Công thương
Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trong trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Công thương
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Phòng Kinh tế và hạ tầng           
Công thương
Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Công thương
Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm Rượu
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Công thương
Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm Rượu đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Công thương
Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Công thương
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Công thương
Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Công thương
Thủ tục Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong trường hợp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
Công thương
|<<1 2>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông