CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Lĩnh vực Người có công
 
STT TÊN QUY TRÌNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CƠ QUAN CHỦ TRÌ
1 Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ UBND cấp huyện Phòng Lao động - TB&XH
2 Cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ UBND cấp huyện Phòng Lao động - TB&XH
3 Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng UBND cấp huyện Phòng Lao động - TB&XH
4 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến UBND cấp huyện Phòng Lao động - TB&XH
5 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc UBND cấp huyện Phòng Lao động - TB&XH
6 Giải quyết trợ cấp tuất từ trần (Người có công với cách mạng từ trần) UBND cấp huyện Phòng Lao động - TB&XH
7 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày UBND cấp huyện Phòng Lao động - TB&XH
8 Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng UBND cấp huyện Phòng Lao động - TB&XH
9 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng UBND cấp huyện Phòng Lao động - TB&XH
10 Giải quyết chế độ BHYT cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước UBND cấp huyện Phòng Lao động - TB&XH
11 Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước UBND cấp huyện Phòng Lao động - TB&XH
12 Xét hưởng bổ sung chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước UBND cấp huyện Phòng Lao động - TB&XH
13 Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng đang công tác) UBND cấp huyện Phòng Lao động - TB&XH
14 Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối với đối tượng đã về gia đình) UBND cấp huyện Phòng Lao động - TB&XH
15 Chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo cho con người có công cách mạng UBND cấp huyện Phòng Lao động - TB&XH
16 Thành lập trường Tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập đối với trường Tiểu học tư thục UBND cấp huyện Phòng Lao động - TB&XH

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông