CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Lĩnh vực Phát triển nông thôn
 
TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CƠ QUAN CHỦ TRÌ
1 Phê duyệt Phương án khai thác rừng theo phương thức khai thác chính, khai thác gỗ phục vụ cho nhu cầu hàng năm từ rừng tự nhiên UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp và PTNT
2 Cấp giấy phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên, khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp và PTNT
3 Cấp giấy phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp và PTNT
4 Đăng ký khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp và PTNT
5 Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp và PTNT
6 Đăng ký khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đỗ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cánh nhánh đối với gỗ rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại. UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp và PTNT
7 Cấp giấy phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rùng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng). UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp và PTNT
8 Thu hồi rừng đối với trường hợp chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự nguyện trả lại rừng UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp và PTNT
9 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp và PTNT

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông