CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 21 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Công nhận ban vận động thành lập hội UBND cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy và tổ chức phi chính phủ
Thành lập hội UBND huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy và tổ chức phi chính phủ
Phê duyệt điều lệ hội UBND huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy, tổ chức phi chính phủ
Chia, tách, sát nhập, hợp nhất hội UBND cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy, tổ chức phi chính phủ
Đổi tên hội UBND cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy, tổ chức phi chính phủ
Hội tụ giải thể UBND huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy và tổ chức phi chính phủ
Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội UBND cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy, tổ chức phi chính phủ
Cấp giấy phép thành lập và và công nhận điều lệ quỹ UBND cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy và tổ chức phi chính phủ
Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ UBND cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy và tổ chức phi chính phủ
Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ UBND cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy và tổ chức phi chính phủ
|<<1 2 3>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai