CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Lĩnh vực Nông Lâm nghiệp
Tổng cộng có: 24 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với dự án do UBND cấp huyện, UBND cấp xã)
UBND Huyện
Phòng Nông nghiệp và PTNT
Lâm nghiệp
Xét duyệt hộ gia đình được di chuyển đến vùng dự án (hoặc đến xã nhận dân xen, ghép)
UBND cấp huyện
UBND  cấp xã. 
Phát triển nông thôn
Bố trí, ổn định dân cư nội vùng dự án, nội tỉnh cùng huyện
UBND Huyện
phòng Nông nghiệp và PTNT 
Phát triển nông thôn
Bố trí, ổn định dân cư nội tỉnh khác huyện
UBND huyện
Phòng Nông nghiệp và PTNT
Phát triển nông thôn
Bố trí, ổn định dân cư ngoại tỉnh
UBND huyện
Phòng Nông nghiệp và PTNT  Phát triển nông thôn
Bố trí, ổn định dân cư đến các xã nhận dân xen ghép cùng huyện
UBND huyện
Phòng Nông nghiệp và PTNT  Phát triển nông thôn
Bố trí, ổn định dân cư đến các xã nhận dân xen ghép khác huyện
UBND huyện
Phòng Nông nghiệp và PTNT 
Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
UBND huyện
UBND cấp xã nơi trang trại sản xuất. 
Phát triển nông thôn
Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại UBND huyện
UBND cấp xã nơi trang trại sản xuất. 
Phát triển nông thôn
Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại
UBND huyện
UBND cấp xã nơi trang trại sản xuất. 
Phát triển nông thôn
|<<1 2 3>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông