CHUYÊN MỤC

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

Thẩm quyền giải quyết
UBND Huyện
Lĩnh vực
Lâm nghiệp
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Trình tự thực hiện
-  Bước 1: Cộng đồng dân cư chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. UBND cấp xã tiếp nhận, viết Phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ, xác nhận đơn và chuyển cho UBND cấp huyện.
- Bước 2: UBND cấp huyện xem xét và quyết định việc giao rừng cho cộng đồng dân cư. Chuyển kết quả cho UBND cấp xã thực hiện.
- Bước 3: UBND cấp xã thực hiện giao rừng trên thực địa cho cộng đồng dân cư. 
Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị giao rừng do đại diện thôn ký;
2. Kế hoạch quản lý rừng của cộng đồng dân cư thôn và biên bản thông qua của cộng đồng thôn.
* Số lượng hồ sơ:     01     (bộ)
Thời hạn giải quyết
13  ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Kết quả thực hiện
Quyết định giao rừng
Cơ quan thực hiện
Phòng Nông nghiệp & PTNT
Đối tượng thực hiện
Cộng đồng dân cư thôn 
Yêu cầu hoặc điều kiện
Không 
Căn cứ pháp lý
- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
 - Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.
-Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Các tập tin, biểu mẫu khác:
- Đon-đe-nghi-giao-rung.docx

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông