CHUYÊN MỤC

Thủ tục thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân

Thẩm quyền giải quyết
UBND huyện
Lĩnh vực
Lâm nghiệp
Cách thức thực hiện
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện
  Bước 1: Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn khi chuyển đi nơi khác hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng, chủ rừng có trách nhiệm gửi văn bản trả lại rừng kèm theo quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
       - Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
      - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể theo mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (sau đây viết gọn là Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg);
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg và phần mềm điện tử (nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg.
Bước 3:
- Xử lý văn bản: Sau khi nhận được văn bản trả lại rừng của chủ rừng từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện chuyển đến cơ quan có chức năng cấp huyện có trách nhiệm xem xét thẩm tra, xác minh đặc điểm khu rừng khi cần thiết; trình uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định việc thu hồi rừng.
- Quyết định thu hồi rừng: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn đến cơ quan có chức năng cấp huyện, uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc xác định và xử lý giá trị chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng (nếu có).
Bước 4: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Buổi sáng từ  7 giờ 00 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Thành phần hồ sơ
- Thành phần: Văn bản trả lại rừng của chủ rừng kèm theo Quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
Thời hạn giải quyết
30 ngày làm việc
Lệ phí
Kết quả thực hiện
Quyết định 
Cơ quan thực hiện
Phòng Nông nghiệp và PTNT
Đối tượng thực hiện
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn 
Yêu cầu hoặc điều kiện
Không
Căn cứ pháp lý
- Điểm 3 mục IV Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007
- Khoản 6 điều 3 Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông