CHUYÊN MỤC

Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thẩm quyền giải quyết
UBND cấp huyện
Lĩnh vực
Thi đua - Khen thưởng
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Trình tự thực hiện
-  Bước 1: Các cơ quan, đơn vị đề nghị khen nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Phòng Nội vụ hoặc gửi qua đường bưu điện.
- Bước 2: Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng TĐKT cùng  cấp; tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.
-  Bước 3: Khi có quyết  định khen thưởng của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ thông báo quyết định, viết bằng khen và cấp phát cho cơ quan, đơn vị trình khen. Trường hợp không đúng đối tượng,  không đủ điều kiện tiêu chuẩn khen thưởng, Phòng Nội vụ thông báo cho cơ quan, đơn vị trình khen biết.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Văn bản đề nghị khen thưởng của thủ trưởng cơ quan, tổ chức có cá nhân, tập thể được xét khen thưởng (bản chính);
2. Báo cáo thành  tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng (bản chính).
* Số lượng hồ sơ:           01               (bộ)
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Lệ phí
Kết quả thực hiện
Quyết định khen thưởng và hiện vật kèm theo
Cơ quan thực hiện
Phòng Nội vụ
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân
- Tập thể
Yêu cầu hoặc điều kiện
1.Đối với cá nhân phải đạt các tiêu chuẩn:
-Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ của công dân;
-Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước;
-Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
2.Đối với tập thể phải các tiêu chuẩn:
-Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
-Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua;
-Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;
-Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.
Căn cứ pháp lý
- Luật thi đua, khen thưởng năm 2003.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005.
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.
-Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mau-02-NĐ-39.docx

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông