CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giao dự toán sự nghiệp Giáo dục và ĐT năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 145/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán thu - chi học phí năm 2019 cho các đơn vị trường học

Quyết định 146/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán kinh phí Quốc phòng - An ninh năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 147/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán chỉ Sự nghiệp Môi trường năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 148/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán chi khác ngân sách năm 2019

Quyết định 149/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán chi Quản lý hành chính năm 2019 cho các cơ quan đơn vị

Quyết định 150/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Triển khai thực hiện Thông tư 100/2018/TT-BTC ngày 1/11/2018 của Bộ tài chính

Công văn 1556/UBND-KT ngày 3/12/2018

03/12/2018

3/12/2018

Kế hoạch về viẹc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn

Kế hoạch 04/KH-HĐPBGDPL ngày 30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018


|<<...41 42 43 44 45 46 47 48 49 50...>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai