CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Bổ nhiệm Phó trưởng phòng Nội vụ

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Nội vụ

29/9/2017

Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng TNMT

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

07/12/2017

Điều chỉnh BC phòng LĐTBXH

Quyết định về việc điều chỉnh biên chế hành chính

31/7/2017

Điều chỉnh biên chế PLĐ-PTCKH

Quyết định về việc điều chỉnh biên chế hành chính

26/9/2017

Bổ sung BC phòng KTHT

Quyết định về việc giao bổ sung biên chế hành chính đối với phòng Kinh tế - Hạ tầng

05/12/2017

Bổ sung biên chế phòng VHTT

Quyết định về việc giao bổ sung biên chế hành chính đối với phòng Văn hóa - Thông tin

05/12/2017

Điều chỉnh BC phòng TNMT & phòng Tư pháp

Quyết định về việc điều chỉnh biên chế hành chính 

06/12/2017

Kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm 2017

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2017 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ

13/01/2017

Chuyển đổi vị trí công tác 1 (năm 2017)

Quyết định về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã năm 2017 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ 

04/4/2017

Chuyển đổi vị trí công tác 2 (năm 2017)

Quyết định về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã năm 2017 theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ 

04/4/2017


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông