CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

test

sdfs

Điều chỉnh BC phòng LĐTBXH

Quyết định về việc điều chỉnh biên chế hành chính

31/07/2017

31/7/2017

CV thống nhất việc phân bổ chỉ tiêu biên chế 2017

Về việc thống nhất phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 

03/07/2017

3/7/2017

Giao biên chế Đài TTTH

Quyết định về việc giao biên chế sự nghiệp năm 2017 đối với Đài Truyền thanh - Truyền hình

27/04/2017

27/4/2017

Điều chỉnh biên chế PLĐ-PTCKH

Quyết định về việc điều chỉnh biên chế hành chính

26/09/2017

26/9/2017

Giao biên chế phòng TNMT

Quyết định về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2017 đối với phòng Tài nguyên và Môi trường

19/04/2017

19/4/2017

QĐ giao biên chế văn phòng HĐND-UBND

Quyết định về việc giao biên chế hành chính và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 đối với Văn phòng HĐND-UBND huyện

19/04/2017

19/4/2017

Giao biên chế phòng Nội vụ

Quyết định về việc giao biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 đối với phòng Nội vụ

19/04/2017

19/4/2017

Giao biên chế phòng LĐTB&XH

Quyết định về việc giao biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 đối với phòng Lao động, Thương binh và xã hội

19/04/2017

19/4/2017

Giao biên chế phòng Tư pháp

Quyết định về việc giao biên chế hành chính năm 2017 đối với phòng Tư pháp

19/04/2017

19/4/2017


|<<1 2 3>>|

Đăng ký nhận tin: