CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thành lập Hội đồng kỷ luật công chức quản lý trường học

Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 29/1/2019

29/01/2019

29/1/2019

Kỷ luật bà Hoàng Thị Huê - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Lơ Ku

Quyết định 30/QĐ-UBND ngày 29/1/2019

29/01/2019

29/1/2019

Báo cáo cải cách hành chính năm 2017

28/11/2017

28/11/2017

Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Sơn Lang năm 2019

Thông báo số 38/TB-UBND ngày 21/1/2019

21/01/2019

21/1/2019

Công văn 83/UBND-NC

V/v bổ sung CB,CCVC nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ 113/2018/NĐ-CP, giai đoạn 2019-2021

16/01/2019

16/1/2019


|<<1 2>>|

Đăng ký nhận tin: