CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giao dự toán thu - chi học phí năm 2018 cho các đơn vị trường học

Quyết định 242/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Giao chỉ tiêu thu bán lâm sản tịch thu năm 2018

Quyết định 253/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Giao dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2018

Quyết định 247/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Giao dự toán chi Đảm bảo xã hội năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định số 246/ QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Giao dự toán chi sự nghiệp Môi trường năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 244/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017


|<<1 2 3>>|

Đăng ký nhận tin: