CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng năm 2017

Báo cáo công tác thanh tra; công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

30/08/2017

30/8/2017

Báo cáo công tác thanh tra năm 2017

Báo cáo công tác thanh tra; công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

30/11/2017

30/11/2017

Báo cáo kê khai TSTN 2017

Báo cáo kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

29/01/2018

29/01/2018

Công văn triển khai kê khai TSTN năm 2017

Về việc triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

28/11/2017

28/11/2017

Kết luận thanh tra UBND xã Lơ Ku (2017)

Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và các hoạt động tài chính khác tại UBND xã Lơ Ku từ năm 2015-2016

27/10/2017

27/10/2017

Kết luận thanh tra trường Tiểu học Lê Văn Tám (2017)

Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và việc thực hiện các chế độ cho học sinh bán trú tại trường PTDT bán trú tiểu học Lê Văn Tám

26/04/2017

26/4/2017

Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo công tác thanh tra; công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

23/06/2017

23/6/2017

Kết quả xác minh đơn tố cáo phòng Dân tộc

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh việc chi trả tiền thăm hỏi, tặng quà Tết cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2016

23/02/2017

23/02/2017

CV về tăng cường tiếp công dân

Công văn về việc tăng cường công tác tiếp công dân trên địa bàn huyện

20/02/2017

20/02/2017

Kết luận thanh tra TNTT 2017

Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tại UBND các xã Sơn Lang, Sơ Pai và Nghĩa An từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2017

16/11/2017

16/11/2017


|<<1 2>>|

Đăng ký nhận tin: