CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Dự toán chi ngân sách

Dự toán chi ngân sách năm 2018

01/2018

Các nguồn thu hoạt động và dịch vụ thể thao năm 2017 và năm 2018

Báo cáo các khoản thu từ hoạt động và dịch vụ thể dục thể thao năm 2017 và năm 2018

30/05/2018

30/5/2018

Giao quyền tử chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính

về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thanh thiếu nhi huyện Kbang

21/04/2017

21/4/2017

Thẩm định phương án về tài chính

Về việc thẩm định phương án tự chủ về tài chính của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thanh thiếu nhi huyện Kbang

12/04/2018

12/4/2018

Phương án tự chủ về tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP

Phương án tự chủ về tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thanh thiếu nhi huyện Kbang

01/12/2017

12/2017

Dự toán chi ngân sách năm 2017

Dự toán chi ngân sách sự nghiệp thông tin - lưu động năm 2017

01/01/2017

01/2017

Đăng ký nhận tin: