CHUYÊN MỤC

Báo cáo: Các nguồn thu hoạt động và dịch vụ thể thao năm 2017 và năm 2018

Số hiệu: Số: 15/BC-TTVHTT&TTN Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thanh thiếu nhi Người ký: Nguyễn Công Hòa
Ngày ban hành: 30/05/2018 Ngày hiệu lực: 30/5/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Đăng ký nhận tin: