CHUYÊN MỤC

Dự toán: Dự toán chi ngân sách

Số hiệu: Dự toán Loại văn bản: Dự toán
Nơi ban hành: Trung tâm Van hóa, Thể thao và Thanh thiếu nhi Người ký: Nguyễn Công Hòa
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 01/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Đăng ký nhận tin: