CHUYÊN MỤC

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NGÀY 29/3/2019

592-4 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 
 
STT Số HS Đơn vị cá nhân Địa chỉ Phường Ngày TN Ngày hẹn trả Ngày chuyển UB Phòng CM trả Ngày trả thực tế
1 828 Đàm Văn Sùi - Nông Thị Biên Làng Bróch Xã Đông 19/2/2019 29/3/2019      
2 926 Nguyễn Xuân Tuỵ - Đặng Thị Năm TDP 10 Thị trấn Kbang 22/2/2019 29/3/2019      
3 928 Vương Ngọc Phương Broch Xã Đông 22/2/2019 29/3/2019      
4 929 Vương Xuân Thàng Broch Xã Đông 22/2/2019 29/3/2019      592-8 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; th 
 
STT Số HS Đơn vị cá nhân Địa chỉ Phường Ngày TN Ngày hẹn trả Ngày chuyển UB Phòng CM trả Ngày trả thực tế
1 1060 Đinh Thiếu - ĐInh Thị Phớt Đak Asel Xã Sơn Lang 1/3/2019 29/3/2019   25/3/2019 27/3/2019
2 1061 Đinh Thiếu - ĐInh Thị Phớt Đak Asel Xã Sơn Lang 1/3/2019 29/3/2019   25/3/2019 27/3/2019
3 1068 Đặng Thiên Thuận - Võ Thị Thanh Cường THôn 1 Xã Nghĩa An 1/3/2019 29/3/2019   25/3/2019 27/3/2019
4 1069 Lê Văn Đông Thôn 2 Xã Đông 1/3/2019 29/3/2019   25/3/2019 27/3/2019592-13 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
 
STT Số HS Đơn vị cá nhân Địa chỉ Phường Ngày TN Ngày hẹn trả Ngày chuyển UB Phòng CM trả Ngày trả thực tế
1 1119 Lê Ngọc Vũ TDP 6 Thị trấn Kbang 6/3/2019 29/3/2019      592-12 (VP) Tách thửa hoặc hợp thửa đất 
 
STT Số HS Đơn vị cá nhân Địa chỉ Phường Ngày TN Ngày hẹn trả Ngày chuyển UB Phòng CM trả Ngày trả thực tế
1 1214 Đỗ Quốc Vương TDP 1 Thị trấn Kbang 8/3/2019 29/3/2019   25/3/2019 27/3/2019592-22 (Sở) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu TSGLVĐ 
 
STT Số HS Đơn vị cá nhân Địa chỉ Phường Ngày TN Ngày hẹn trả Ngày chuyển UB Phòng CM trả Ngày trả thực tế
1 994 Nguyễn Quang Định - Nguyễn Quang Anh Thôn 2 Xã Nghĩa An 27/2/2019 29/3/2019   20/3/2019 22/3/2019
2 995 Nguyễn Quang Định - Nguyễn Quang Kỳ Thôn 2 Xã Nghĩa An 27/2/2019 29/3/2019   20/3/2019 22/3/2019
3 1070 Nguyễn Thị Kim TDP 8 Thị trấn Kbang 1/3/2019 29/3/2019    

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông