Kết quả công tác phổ biến giao dục pháp luật cho thanh thiếu niên từ năm 2012 đến năm 2020

Báo cáo số 23/BC-PTP ngày 27/7/2020

Tổng kết đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện

Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 25/01/2021

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn 10/HDPHPBGDPL ngày 1/4/2020

Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Công văn số 14/HĐPHPBGDPL ngày 3/8/2020

Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Công văn số 17/HĐPHPBGDPL ngày 12/8/2020

Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Công văn 16/HĐPHPBGDPL ngày 12/8/2020

Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên" trên địa bàn huyện 2020

Công văn 263/UBND-NC ngày 18/3/2020

Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021" trong năm 2020

Công văn 487/UBND-NC ngày 13/5/2020

Tiếp tục tăng cường công tác thông ti,n, tuyên truyền bầu cử; đôn đốc tham gia dự thi Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND do Bộ Tư pháp tổ chức

Công văn 05/HĐPHPBGDPL ngày 28/4/2021

Tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019

Công văn 518/UBND-NC ngày 23/4/2019

Displaying results 1-10 (of 16)
 |<  < 1 - 2  >  >| 

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai