CHUYÊN MỤC

BỘ TÀI LIỆU QUY TRÌNH ISO HUYỆN KBANG

LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO


Quy trình 166 - Cấp, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
(nội dung chương trình tiểu học, THCS)


1    Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
  * Yêu cầu đối với người dạy thêm:
  1. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.
  2. Có đủ sức khỏe.
  3. Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.
  4. Không trong thời gian bị kĩ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kĩ luật với hình thức buộc thôi việc.
  5. Được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập).
  * Yêu cầu đối với người tổ chức dạy thêm, học thêm
  1. Có trình độ được đào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.
  2. Có đủ sức khỏe.
  3. Không trong thời gian bị kĩ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kĩ luật với hình thức buộc thôi việc.
  * Yêu cầu về số học sinh của mỗi nhóm, lớp, thời lượng và thời gian dạy thêm, học thêm:
  1.Số học sinh của mỗi nhóm( lớp) học thêm không vượt quá số học sinh/lớp được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ trường THCS.
  2. Thời lượng dạy thêm cho mỗi môn học: Không quá 02 buổi/tuần/nhóm(lớp). Mỗi buổi dạy không quá 02 tiết học.
  3. Thời gian dạy thêm trong ngày: Buổi sáng từ 07h00 đến 11h00; Buổi chiều từ 13h00 đến 17h00; Buổi tối từ 17h00 đến 21h00.
  4. Không được dạy thêm vào các ngày nghĩ lễ do Nhà nước quy định.
2   Thành phần hồ sơ
  1. Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định về nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm ( BM 166.01)
  2. Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng kí dạy thêm;
  3. Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng kí dạy thêm và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên được dạy thêm  ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập) hoặc xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã về phẩm chất đạo đức, việc chấp hành pháp luật;
  4. Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức dạy thêm, học thêm;
  5. Giấy khám sức khỏe do bệnh viên đa khoa cấp huyện trở lên hoặc hội đồng giám định y khoa cấp cho người dạy thêm, học thêm và người đăng kí dạy thêm;
  6. Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.
3   Số lượng hồ sơ
  01 bộ
4   Thời gian xử lý
  15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
5   Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Trực tiếp tại Phòng Giáo dục & Đào tạo
6   Lệ phí
  Không
7   Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/kết quả
B1   Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả tại PGD-ĐT Kbang   Tổ chức, cá nhân
 
  Trong giờ hành chính
 
  Đơn xin tổ chức dạy thêm
B2   Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ , viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh.   Chuyên viên
 
  Trong giờ hành chính
 
  BM 09.01- Phiếu biên nhận hồ sơ
 
B3   Chuyên viên chuyển hồ sơ đến trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo xem xét, xử lý phê duyệt.   Chuyên viên   2 ngày  
B4   Lãnh đạo phê duyệt   Trưởng phòng   12 ngày  
B5   Trả kết quả   Chuyên viên   1 ngày   BM 09.01- Phiếu biên nhận hồ sơ
8   Cơ sở pháp lý
  - Luật Giáo dục năm 2005.
  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;
  - Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
  - Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
  - Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;
  - Quyết dịnh số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29/20/2012 của UBND tỉnh Gia Lai về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông