CHUYÊN MỤC

BỘ TÀI LIỆU QUY TRÌNH ISO HUYỆN KBANG

LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO


Quy trình 176 - Sáp nhập, chia, tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

1   Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
  1. Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục địa phương, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
  2. Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vu, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.
  3. Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ tư thục.
2   Thành phần hồ sơ
  1. Tờ trình cho phép chia, tách, sáp nhập nhà trường, nhà trẻ.
  2. Đề án chia, tách, sáp nhập nhà trường, nhà trẻ;
  3. Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền và khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường, nhà trẻ: Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên người đề nghị thành lập hoặc hợp đồng thuê, mượn đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ ( thời hạn thuê, mượn tối thiểu 5 năm ).
  4. Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên kkhu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục hoặc thiết kế các công trình kiến trúc ( nếu đã có trường sở ), bảo đảm phù hợp với quy  mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
3   Số lượng hồ sơ
  01 bộ
4   Thời gian xử lý
  35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
5   Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Trực tiếp tại Phòng Giáo dục & Đào tạo
6   Lệ phí
  Không
7   Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/kết quả
  B1   Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho phòng GD-ĐT Kbang   Tổ chức, cá nhân
 
 Trong giờ hành chính
 
 
B2   Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy biên nhận hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh.   Chuyên viên
 
  Trong giờ hành chính
 
  BM 09.01- Phiếu biên nhận hồ sơ
 
B3   Chuyên viên chuyển hồ sơ đến trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo xem xét, xử lý phê duyệt.   Chuyên viên   4 ngày  
B4   Lãnh đạo phê duyệt   Trưởng phòng   30 ngày  
B5   Trả kết quả   Chuyên viên   1 ngày   BM 09.01- Phiếu biên nhận hồ sơ
8   Cơ sở pháp lý
  - Luật Giáo dục năm 2005.
  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.
  - Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
  - Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Mầm non.
  - Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.
  - Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT.

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông