CHUYÊN MỤC

Nghị quyết: Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2017

Số hiệu: 82/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: HĐND huyện Người ký: Trương Văn Đạt
Ngày ban hành: 23/07/2018 Ngày hiệu lực: 23/7/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Đăng ký nhận tin: