CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công nhận thị trấn Kbang đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Quyết định 387/QĐ-UBND ngày 29/3/2021

29/03/2021

29/3/2021

Công nhận xã Đông đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Quyết định 388/QĐ-UBND ngày 29/3/2021

29/03/2021

29/3/2021

Công nhận xã Nghĩa An đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Quyết định 389/QĐ-UBND ngày 29/3/2021

29/03/2021

29/3/2021

Công nhận xã Tơ Tung đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Quyết định 390/QĐ-UBND ngày 29/3/2021

29/03/2021

29/3/2021

Công nhận xã Kông Bơ La đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Quyết định 391/QĐ-UBND ngày 29/3/2021

29/03/2021

29/3/2021

Công nhận xã Kông Lơng Khơng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Quyết định 392/QĐ-UBND ngày 29/3/2021

29/03/2021

29/3/2021

Công nhận xã Lơ Ku đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Quyết định 393/QĐ-UBND ngày 29/3/2021

29/03/2021

29/3/2021

Công nhận xã Đak Smar đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Quyết định 394/QĐ-UBND Ngày 29/3/2021

29/03/2021

29/3/2021

Công nhận xã Krong đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Quyết định 395/QĐ-UBND ngày 29/3/2021

29/03/2021

29/3/2021

Công nhận xã Sơ Pai đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Quyết định 396/QĐ-UBND Ngày 29/3/2021

29/03/2021

29/3/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai