CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công nhận xã Đăk Hlơ đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2013

Về việc công nhận xã Đăk Hlơ huyện Kbang đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2013 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới

21/07/2014

21/7/2014

Nghị định thành lập xã Đăk Hlơ

Nghị định về việc chia xã Đăk Trôi và KôngBơLa thuộc huyện Mang Yang và Kbang tỉnh Gia Lai

19/10/1993

19/10/1993