CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
LĨNH VỰC BẢO TRỢ TRẺ EM
Tổng cộng có: 24 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Bảo trợ xã hội
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Bảo trợ xã hội
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Bảo trợ xã hội
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Bảo trợ xã hội
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục cấp lại sổ bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân xã

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.

Bảo trợ xã hội
Xác nhận diện khó khăn, đói nghèo Ủy ban nhân dân xã UBND xã Bảo trợ xã hội
Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp thường xuyên Ủy ban nhân dân xã UBND xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục đề nghị trợ giúp khó khăn đột xuất Ủy ban nhân dân xã UBND xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. Ủy ban nhân dân xã UBND xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên Ủy ban nhân dân xã UBND xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. Ủy ban nhân dân xã UBND xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Ủy ban nhân dân xã UBND xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục xác nhận cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (cấp mới và cấp đổi do sai lệch thông tin về nhân thân của trẻ như: họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh so với giấy khai sinh của t Ủy ban nhân dân xã UBND xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục xác nhận cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn Ủy ban nhân dân xã UBND xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên Ủy ban nhân dân xã UBND xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú Ủy ban nhân dân xã UBND xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú Ủy ban nhân dân xã UBND xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật Ủy ban nhân dân xã UBND xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Ủy ban nhân dân xã UBND xã Bảo trợ xã hội
Thủ tục hành chính Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Ủy ban nhân dân xã UBND xã Bảo trợ xã hội
Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ một lần đối với dân quân tập trung ở Miền Bắc, du kích tập trung ở Miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình Uỷ ban nhân dân xã a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. "
Chính sách người có công, bảo trợ xã hội
Thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B,C,K. Uỷ ban nhân dân xã Uỷ ban nhân dân xã Chính sách người có công, Bảo trợ xã hội