CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Tổng cộng có: 55 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình Ủy ban nhân dân xã  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã 
Hành chính tư pháp
Xác nhận sơ yếu lý lịch Ủy ban nhân dân xã a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã 
Hành chính tư pháp
Thủ tục đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, đã cắt hộ khẩu thường trú ở trong nước Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi thực tế Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Thủ tục Đăng ký kết hôn đối với đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Thủ tục đăng ký khai tử quá hạn Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã. ận đủ hồ sơ hợp lệ. Hành chính tư pháp
Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Namlàm con nuôi Ủy ban nhân dân xã gần khu vực biên giới - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.
Hành chính tư pháp
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Ủy ban nhân dân cấp xã khu vực biên giới - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.
Hành chính tư pháp
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang quản lý sổ gốc.

 

Hành chính tư pháp
Thủ tục bầu hòa giải viên Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Ủy ban nhân dân xã Uỷ ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Thủ tục thôi làm hòa giải viên Ủy ban nhân dân xã  Uỷ ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Ủy ban nhân dân xã  Uỷ ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Ủy ban nhân dân xã - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội cấp huyện.
Hành chính tư pháp
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Ủy ban nhân dân xã - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội cấp huyện.
Hành chính tư pháp
Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai Ủy ban nhân dân xã - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan công an.
Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Ủy ban nhân dân xã UBND cấp xã nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi. Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã.
 
Hành chính tư pháp
Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người được nhận làm con nuôi thường trú. Hành chính tư pháp
Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng Ủy ban nhân dân xã  Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh lưu động Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ. Hành chính tư pháp
Đăng ký kết hôn lưu động Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của hai bên nam, nữ. Hành chính tư pháp
Đăng ký khai tử lưu động Ủy ban nhân dân xã - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết;
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết.
Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới nơi công dân Việt Nam thường trú. Hành chính tư pháp
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giớinơi người chết là người nước ngoài cư trú.
quá 03 ngày làm việc.
Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu cư trú. Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Hành chính tư pháp
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Ủy ban nhân dân xã Cá nhân, cơ quan, tổ chức. Hành chính tư pháp
Đăng ký khai sinh Ủy ban nhân dân xã - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em;
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi đối với trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi.
Hành chính tư pháp
Đăng ký kết hôn Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ. Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ, con Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con. Hành chính tư pháp
Đăng ký khai tử Ủy ban nhân dân xã - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử;
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết.
Hành chính tư pháp
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới nơi công dân Việt Nam thường trú. Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới nơi công dân Việt Nam thường trú.
 
Hành chính tư pháp
Đăng ký giám hộ Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ. Hành chính tư pháp
Đăng ký chấm dứt giám hộ Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký giám hộ trước đây. Hành chính tư pháp
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính cho người dưới 14 tuổi Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người có yêu cầu. Hành chính tư pháp
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Ủy ban nhân dân xã - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thường trú.
- Trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không có nơi thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tạm trú thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Hành chính tư pháp
Đăng ký lại khai sinh Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đăng ký lại khai sinh thường trú. Hành chính tư pháp
Đăng ký lại kết hôn Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu cư trú. Hành chính tư pháp
Đăng ký lại khai tử Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai tử trước đây. Hành chính tư pháp
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã.
 
Hành chính tư pháp
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã.
sau 15 giờ.
Hành chính tư pháp
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Chứng thực di chúc Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã.
 
Hành chính tư pháp
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã.
 
Hành chính tư pháp
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Hành chính tư pháp