CHUYÊN MỤC

Thủ tục khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh hay các hoạt động khai thác lâm sinh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề đối với rừng trồng

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân xã
Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước   
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị đầy  đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Phòng Hành chính, Chi cục Kiểm lâm  (số 134 Trần Hưng Đạo, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo quy định.

 

* Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Phòng Hành chính, Chi cục Kiểm lâm (số 134 Trần Hưng Đạo, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).  Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận kết quả và trao kết quả cho người nhận. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)

Thành phần hồ sơ

+ Đối với khai thác chính gỗ rừng tự nhiên: 
. Tờ trình đề nghị 
. Thuyết minh thiết kế khai thác
. Bản đồ khu khai thác
. Phiếu bài cây khai thác, 
. Biên bản thẩm định thiết kế khai thác.

 

+ Đối với khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại:
. Tờ trình đề nghị
. Thuyết minh thiết kế khai thác
. Bản đồ khu khai thác

 

+ Đồi với khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ:
. Bản đăng ký khai thác; 
. Quyết định phê duyệt thiết kế khai thác;
. Thuyết minh thiết kế khai thác;
. Bản đồ khu khai thác.

 

+ Đối với khai thác tre, nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên:
. Bản đăng ký khai thác:
. Quyết định phê duyệt thiết kế khai thác
. Thuyết minh thiết kế khai thác
. Sơ đồ vị trí khu khai thác.

 

+ Đối với khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác:
 . Tờ trình đề nghị
. Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép chuyển rừng để xây dựng công trình hoặc chuyển mục đích sử dụng rừng, 
. Văn bản giao nhiệm vụ khai thác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
. Biên bản xác nhận của kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ lâm nghiệp xã
. Thuyết minh thiết kế khai thác
. Bản đồ khu khai thác.

 

+ Đối với khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, hay các hoạt động khai thác lâm sinh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề:
. Bản đăng ký khai thác
. Hồ sơ thiết kế, dự án lâm sinh hoặc kế hoạch đào tạo, hoặc dự án, hay đề cương nghiên cứu khoa học. 
. Bảng dự kiến sản phẩm khai thác.

 

+ Đối với khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh:
. Tờ trình đề nghị
. Bản thuyết minh thiết kế
. Sơ đồ khu khai thác tận dụng, tận thu.

 

+ Đối với khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng):
 . Tờ trình đề nghị
. Thuyết minh thiết kế khai thác
. Sơ đồ khu khai thác, tận thu.

 

+ Đối vớ khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm:
. Tờ trình đề nghị
. Thuyết minh thiết kế khai thác chọn
. Phiếu bài cây khai thác.
. Biên bản xác nhận của Hạt Kiểm lâm sở tại .
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy phép
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan quyết định: Hạt kiểm lâm cấp trên
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện

+ Đối với khai thác chính gỗ rừng tự nhiên: 
Có phương án điều chế rừng hoặc phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Thông tư số   35 /2011/TT-BNNPTNT ngày  20  tháng   5  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện  khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

 

+ Đối với khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác:
Phải được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển rừng để xây dựng công trình hoặc chuyển mục đích sử rừng sang mục đích khác.

 

+ Đối với khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, hay các hoạt động khai thác lâm sinh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề trong rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại:
. Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh: Đối với rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại: phải có hồ sơ thiết kế hoặc dự án lâm sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
. Khai thác phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học: phải có kế hoạch đào tạo, dự án hoặc đề cương nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

+ Đối với khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm: Có phương án khai thác rừng được phê duyệt 

Căn cứ pháp lý  Thông tư số  35/2011/TT-BNNPTNT ngày  20/5/2011của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện  khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai