CHUYÊN MỤC

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do ubnd xã làm chủ đầu tư

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân xã
Lĩnh vực Tài chính ngân sách
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại UBND xã
Trình tự thực hiện         Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ trình thẩm định phần điều chỉnh của dự án đầu tư xây dựng công trình tại Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã.
        Bước 2. Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, tổ chức thẩm định phần điều chỉnh trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt
        Bước 3. Tổ chức nhận kết quả tại UBND cấp xã.
 
Thành phần hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
         + Tờ trình thẩm định dự án (theo mẫu)
         + Phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án
         + Văn bản pháp lý có liên quan
b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)
 
Thời hạn giải quyết Không quy định thời gian thẩm định phần điều chỉnh của dự án

Lệ phí + Lệ phí thẩm định dự án (qui định tại Thông tư số 109/2009/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư)
Kết quả thực hiện Báo cáo kết quả thẩm định 
Cơ quan thực hiện + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
         + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện a) Yêu cầu hoặc điều kiện 1:
        Bị ảnh hưởng bởi thiên tai như động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác;
b) Yêu cầu hoặc điều kiện 2:
        Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án;
c) Yêu cầu hoặc điều kiện 3:
        Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, tính chất, mục tiêu của dự án

d) Yêu cầu hoặc điều kiện 4:
        Do biến động bất thường của giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, tỷ giá hối đoái đối với phần vốn có sử dụng ngoại tệ hoặc do Nhà nước ban hành các chế độ, chính sách mới có quy định được thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình.
đ) Yêu cầu hoặc điều kiện 5:
        Khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án hoặc vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định. Trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu và không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư được phép tự điều chỉnh dự án. Những nội dung thay đổi phải được thẩm định lại.
 
Căn cứ pháp lý          + Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng

         + Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

         + Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

         + Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Các tập tin, biểu mẫu khác:
- Mau-to-trinh-tham-đinh-du-an-đau-tu-xay-dung-cong-trinh.doc

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông