CHUYÊN MỤC

Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của ủy ban nhân dân cấp xã

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân xã
Lĩnh vực Tài chính ngân sách
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách tổ chức thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt theo đúng thời hạn quy định.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại UBND cấp xã và nộp lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (theo mẫu);

+ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

+ Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

 

Thời hạn giải quyết Thời gian thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí - Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật. - Mức phí tính theo tỷ lệ %. (Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm địn
Kết quả thực hiện Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11(link is external) ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP(link is external) ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP(link is external) ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP(link is external) ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 03/2008/TT-BXD(link is external) ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD(link is external) ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 09/2008/TT-BXD(link is external) ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Các tập tin, biểu mẫu khác:
- PHU-LUC-SO-2.doc

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông