CHUYÊN MỤC

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND cấp xã

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân xã 
Lĩnh vực Tài chính ngân sách
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trình tự thực hiện

 Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trình thẩm định phần điều chỉnh của dự án đầu tư xây dựng công trình tại Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định phần điều chỉnh trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt theo đúng thời hạn quy định.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại UBND cấp xã và nộp lệ phí thẩm định dự án.

Thành phần hồ sơ

 Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

+ Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở;

+ Các văn bản có liên quan (Nhiệm vụ thiết kế, chủ trương đầu tư…).

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Đối với dự án nhóm A: thời gian thẩm định dự án không quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với dự án nhóm B: thời gian thẩm định dự án không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với dự án nhóm C: thời gian thẩm định dự án không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí Lệ phí thẩm định dự án: Mức phí tính theo tỷ lệ %. (Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư).
Kết quả thực hiện Báo cáo kết quả thẩm định dự án.
Cơ quan thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã.

Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11(link is external) ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP(link is external) ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP(link is external) ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 03/2008/NĐ-CP(link is external) ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 03/2008/TT-BXD(link is external) ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 09/2008/TT-BXD(link is external) ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD(link is external) ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Các tập tin, biểu mẫu khác:
- Mau-to-trinh-tham-đinh-du-an-đau-tu-xay-dung-cong-trinh.doc

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Phó chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông