CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Bài tuyên truyền phòng chống bệnh Tay Chân Miệng

Bệnh Tay – Chân – Miệng là bệnh có thể gây thành dịch lớn, có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm và đặc biệt là diễn biến rất nhanh trong vòng vài giờ. Do vậy, nhận biết sớm và chăm sóc trẻ...

Default news teaser image
Đăk Hlơ thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm ngheog bền vững

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong những năm qua Đăk Hlơ đã tập trung chỉ đạo triển khai và đạt được một số thành tựu. Kết quả đó sẽ được đề cập qua bài viết sau của tác...

Default news teaser image
Chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nan trong mùa mưa bào trên địa bàn xã Đăk Hlơ

Với phương châm “ chủ động phòng, tránh đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đang được TT Đảng ủy và TT UBND xã quan tâm...