CHUYÊN MỤC
1. Thông tin liên hệ:


           UBND xã Đak Rong
    Địa chỉ: Xã Đak Rong - huyện Kbang - Gia Lai
 
    Điện thoại: 0269 3
           Fax: 0269 3
               Email: ubnddakrong.kbang@gialai.gov.vn
1.Qúa trình hình thành và phát triển của xã.
Xã Đak Rong được thành lập vào năm 1950 - 1951 lúc này thuộc huyện 1 tỉnh Gia Lai -Kon Tum. Đến năm 1977 - 1986 xã Đak Rong thuộc huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum. Từ năm 1986 đến nay thuộc huyện Kbang tỉnh Gia Lai .
Cơ cấu tổ chức có Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân. Các tổ chức chính trị xã hội có Uỷ ban mặt trận Tổ quốc việt nam và 04 tổ chức chính trị xã hội. (Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh , Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh). Ngoài ra còn có các tổ chức xã hội như: Hội người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học. Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đều được thành lập ở 15 thôn, làng.
2.Thông tin về địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội, di tích lịch sử của xã Đak Rong.

Xã Đak Rong nằm về phía Tây bắc của huyện Kbang cách trung tâm huyện 55 km.Là 1 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn nhất là vào mua mưa. Phía Đông giáp xã Sơn Lang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai. Phía Tây giáp xã Kon Pne - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai. Phía Bắc giáp xã Hiếu - huyện Kon Plông - tỉnh Kon Tum. Khí hậu hai mua rõ rệt. Mùa khô bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, mùa mưa bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.