CHUYÊN MỤC


BỘ MÁY TỔ CHỨC CẤP XÃ
 
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
I CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH
1 Đinh Văn Dân Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã 0983577805
2 Trương Thị Hạnh Nhân Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 0969105959
3 Hoàng Thị Cẩm Thảo Phó chủ tịch HĐND xã 0989524479
4 Lê Duy Tân Phó Chủ tịch UBND  xã 0962610831
5 Đinh BLươi Chủ tịch UBMTTQ xã 0353284249
6 Hoàng Văn Thơ Chủ tịch Hội ND xã 0333808821
7 Nguyễn Tiến Nhi Chủ tịch Hội CCB xã 0346239429
8 Nguyễn Thị Phương Chủ tịch HLHPN xã 0974780799
9 Nguyễn Ngọc Hải Bí thư Đoàn TN xã 0979284982
II CÔNG CHỨC
1 Nguyễn Văn Lung Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã 0975904579
2 Trần Xuân Hùng Trưởng Công an xã 0975179379
3 Nguyễn Thị Mỹ Châu Công chức Văn phòng thống kê 0962301469
4 Nguyễn Thị Thu Hà Công chức Văn phòng thống kê 0961846777
5 Võ Thị Hoàng Diệu Công chức Văn hóa thông tin 0974454652
6 Nguyễn Thị Phương Công chức Văn hóa xã hội 0974780799
8 Trần Thị Kim Học Công chứcTư pháp hộ tịch 0398014012
9 Lê Thị Thu Trang Công chức Tài chính kế toán 0382010708
10 Võ Thị Thủy Công chức Tài chính kế toán 0982078853
11            Đinh Minh Đạt                                Công chức Địa chính Nông nghiệp                   0972080320