CHUYÊN MỤC


BỘ MÁY TỔ CHỨC CẤP XÃ
 
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
I CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH
1 Đinh Văn Dân Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã 0983577805
2 Trương Thị Hạnh Nhân Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 0969105959
3 Hoàng Thị Cẩm Thảo Phó chủ tịch HĐND xã 0989524479
4 Lê Duy Tân Phó Chủ tịch UBND  xã 0962610831
5 Đinh BLươi Chủ tịch UBMTTQ xã 0353284249
6 Hoàng Văn Thơ Chủ tịch Hội ND xã 0333808821
7 Nguyễn Tiến Nhi Chủ tịch Hội CCB xã 0346239429
8 Mã Thị Ngọc Ánh Chủ tịch HLHPN xã 0961641114
9 Nguyễn Ngọc Hải Bí thư Đoàn TN xã 0979284982
II CÔNG CHỨC
1 Nguyễn Văn Lung Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã 0975904579
2 Trần Xuân Hùng Trưởng Công an xã 0975179379
3 Nguyễn Thị Mỹ Châu Công chức Văn phòng thống kê 0962301469
4 Nguyễn Thị Thu Hà Công chức Văn phòng thống kê 0961846777
5 Võ Thị Hoàng Diệu Công chức Văn hóa thông tin 0974454652
6 Nguyễn Thị Phương Công chức Văn hóa xã hội 0974780799
8 Trần Thị Kim Học Công chứcTư pháp hộ tịch 0398014012
9 Lê Thị Thu Trang Công chức Tài chính kế toán 0382010708
10 Võ Thị Thủy Công chức Tài chính kế toán 0982078853