CHUYÊN MỤC

Đại hội Đảng bộ xã Đak Smar lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(ngày đăng bài: 15/05/2020)
     Đại hội Đảng bộ xã Đak Smar lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong tình hình huyện nhà và đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

     Đại hội Đảng bộ xã Đak Smar diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 14-15/5/2020.
toan-canh-ĐH-2.jpg

Hình 1: Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Đak Smar lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, trong nhiệm kỳ 2012-2020 vừa qua, tình hình xã hội nói chung và xã Đak Smar nói riêng có nhiều thay đổi, nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen, nhưng với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ xã đã chủ động phát huy sáng tạo để vượt qua mọi thử thách, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội huyện giao, năm sau cao hơn năm trước, trong đó có những chỉ tiêu đạt và vượt mứa kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt được nhiều thành tích rất đáng khích lệ, an ninh trật tự được giữ vững. Đời sống nhân dân, hạ tầng kỹ thuật dần được nâng cấp, cải thiện. Một số dự án quan trọng được triển khai và thực hiện đã làm thay đổi bộ mặt trên địa bàn xã, đời sống nhân dân ngày một cải thiện. Một số vấn đề bức xúc của nhân dân được tháo gỡ và giải quyết kịp thời. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng từng bước được khẳng định, thể hiện là trung tâm đoàn kết là hạt nhân lãnh đạo.

toan-canh-1.jpg

Hình 2: Đ/c Phan Trần Thọ - PBT Huyện ủy chỉ đạo và phát biểu trong Đại hội
 
     Đại hội Đảng bộ xã Đak Smar lần này có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng bộ xã trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cơ bản để nhiệm kỳ 2020-2025 lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng đồng thời xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.
     Đại hội lần này cũng có nhiệm vụ là bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới có đầy đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo toàn Đảng bộ toàn nhân dân xã Đak Smar ngày càng phát triển bền vững. 

Ban-chap-hanh-khoa-X.jpg
Hình 3: Ban chấp hành Đảng bộ xã Đak Smar, nhiệm kỳ 2020 - 2025
     
     Đại hội cũng sẽ bầu ra Đoàn đại biểu có đủ uy tín và trách nhiệm đi dự Đại hội Đảng bộ Huyện Kbang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

bo-phieu.jpg
Hình 4: Bỏ phiếu bầu ra BCH Đảng bộ xã khóa X

bo-phieu-3.jpg
                                                 Hình 5: Bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên
     
     Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Đảng bộ xã Đak Smar phấn khỏi tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: "XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ XÃ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; ĐẢM BẢO CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI; ĐỔI MỚI SÁNG TẠO; TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI"