CHUYÊN MỤC

Đại hội đại biểu UBMTTQVN xã Đak Smar lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 – 2024

(ngày đăng bài: 06/03/2019)
Trong 2 ngày 05 và 06 tháng 3 năm 2019 tại hội trường Nhà văn hóa xã đã diễn ra Đại hội đại biểu UBMTTQVN xã Đak Smar lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về dự Đại hội có đồng chí Hoàng Xuân Ninh – Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Kbang.

 
Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Đak Smar đã không ngừng phát triển. UBMTTQVN xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nâng cao năng lực vận động, tổ chức thực hiện của hệ thống MTTQ và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  mới.
Kết quả đã tổ chức được 72 cuộc tuyên truyền, vận động có 4.464 lượt người tham dự, xây dưng 01 mô hình giảm nghèo, 01 mô hình nói không với nạn tự tử. Có 49 hộ nghèo đã thoát nghèo, biết thay đổi nếp nghĩ cách làm, vươn lên thoát nghèo, có 61 hộ dân được nâng cao đời sống vật chất tinh thần, điển hình là làng Cam của thôn 1.
Đến cuối năm 2018 toàn xã có 224 hộ gia đình văn hóa chiếm 72% hộ dân toàn xã. Đã vận động nhân dân hiến 400m2 đất, đóng góp được 28.350.000 đồng để làm đường nghĩa địa làng Cam, xây dựng 01 mô hình sáng – xanh – sạch – đẹp tại 03 khu dân cư. Có 03 mô hình thôn, làng tự quản về ANTT tại 03 thôn, làng. Quỹ vì người nghèo của xã đã vận động được là 19.700.000 đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Xây dựng mới 03 căn nhà; sữa chữa 01 căn nhà; tổ chức 52 cuộc tuyên truyền vận động có 2.444 lượt người tham dự (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra)
Trong Đại hội lần này, chủ tịch UBMTTQVN xã đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019.
Tại Đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những mặt đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua nhằm khắc phục trong nhiệm kỳ mới.
Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện công tác Mặt trận xã nhiệm kỳ 2019 – 2024: Phấn đấu 100% số đoàn viên, hội viên và nhân dân được tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; 100% ban công tác Mặt trận triển khai thực hiện đầy đủ nội dung của các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và phối hợp; Phối hợp xây dựng 2 mô hình/năm; Hằng năm có 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; 100% gia đình không vi phạm hương ước, quy ước; 100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; ; Triển khai quỹ “ngày vì người nghèo” đạt 85%/năm; Phấn đấu hàng năm có 90% Ban công tác Mặt trận hoạt động vững mạnh trở lên.
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Đại hội đã bầu 30 đồng chí vào UBMTTQVN xã khóa IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và hiệp thương bầu ra 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu UBMRTQVN huyện Kbang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019
IMG_1160.jpeg