CHUYÊN MỤC

Tập huấn chỉnh chiêng trên địa bàn xã Đak Smar năm 2019

(ngày đăng bài: 13/08/2019)
      Ngày 12-13 tháng 08 năm 2019. UBND xã Đak Smar phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Kbang tổ chức lớp tập huấn chỉnh chiêng năm 2019. Nghệ nhân truyền dạy chỉnh chiêng Đinh Dũng- làng Mơhra, xã Kông Lơng Khơng và Đinh H’Yot làng Bar xã Tơ Tung, tham gia lớp chỉnh chiêng có hơn 10 nghệ  nhân của các làng trên địa bàn xã và xã Krong. 
chinh-chieng-1.jpg
Các nghệ nhân tham gia lớp chỉnh chiêng

     Để đảm bảo kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đak Smar, giai đoạn 2016 – 2020. Nhằm thực hiện có hiểu quả Nghị quyết TW5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.
     Với mục đích tăng cường công tác gìn giữ, giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số Bana gắn với việc bảo tồn văn hóa cồng chiêng trên địa bàn xã Đak Smar.
     Thời gian tập huấn diễn ra trong 2 ngày : Từ ngày 12-13 tháng 08 năm 2019
     Địa điểm: Nhà Rông Văn hóa làng Krối xã ĐakSmar.
     Lớp tập huấn chỉnh chiêng, đánh cồng chiêng năm 2019. Nhằm giúp các nghệ nhân thực hiện tốt việc chỉnh những bộ chiêng bị lạc tiếng, không đúng thang âm, tiết tấu của các bài chiêng, gìn giữ các bộ chiêng quý ở tại các địa phương; Gắn công tác tuyên truyền việc bảo tồn văn hóa cồng chiêng trên địa bàn xã.
chinh-chieng-2.jpgSự hướng dẫn nhiệt tình của các nghệ nhân 1

chinh-chieng-3.jpg
Sự hướng dẫn nhiệt tình của các nghệ nhân 2
     Thông qua lớp tập huấn, các nghệ nhân đã nắm bắt được những kỹ năng chỉnh những bộ chiêng bị lạc tiếng, không đúng thang âm, tiết tấu, kỹ thuật đánh chiêng từ đó đánh chiêng thuần thục hơn, đồng thời truyền dạy cho con, cháu trong gia đình, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của Người dân tộc Banar trên địa bàn xã Đak Smar.
Hoàng Diệu - CC VHTT xã