CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quy chế làm việc

Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026

13/09/2021

24/8/2021

BC tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

09/09/2021

09/9/2021

Báo cáo CCHC quý III

Báo cáo công tác CCHC quý III và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

08/09/2021

09/8/2021

Kiện toàn BCĐ phòng chống Covid-19 tháng 9

Quyết định kiện toàn BCĐ phòng, chống covid-19 tháng 9/2021

04/09/2021

04/9/2021

Tuyển dụng công chức cấp xã

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

30/08/2021

30/8/2021

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

03/08/2021

20/01/2021

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

03/08/2021

20/01/2021

Kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

03/08/2021

09/6/2021

Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

03/08/2021

30/6/2021

Kiện toàn BCĐ phòng chống Covid-19

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 trên địa bàn xã

02/08/2021

30/01/2021


|<<1 2 3 4>>|