CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định

công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

24/7/2018